”Apple or Pear”

2017-10-25 kl.18.00

IT-konsulten Hans Grahn har erfarenheter av både Iphone och Androidtelefoner samt Apple och PC-datorer. Han hjälper oss att förstå skillnader och likheter samt fördelar och nackdelar.

Apples Iphone hör till de dyraste mobiltelefonerna. Har Iphone stora tekniska fördelar eller köper man den för att vara ”inne” bland vänner och bekanta? Globala marknadsandelen 2016 var för Apple IOS 12,1% och Android 87,5%. I Sverige uppskattas förhållandet vara 50/50.
På datorsidan råder inte samma förhållande. PC-datorer är klart marknadsledande i Sverige. Varför dessa enorma skillnader?
Få Apple-ägare säger något negativt om produkten. Beror det på ”Pavarottisyndromet” som radio- och TV-profilen Kalle Lind tror?

Plats: Tekniska Museets Hörsal, Malmöhusvägen 7 (ingång Skånska Ingenjörsklubben).

Anmäla ditt deltagande till SIKs kansli senast den 20 oktober!