Årsmöte

2018-03-20 kl. 19.00 (ca)                      .

Skånska Ingenjörsklubben håller årsmöte. Kallelse med dagordning finns  i SIK-Aktuellt Nr 1/2018.

Årsmötet föregås av ett föredrag av Dan Olofsson, se separat program. Föredraget börjar kl. 18.00 och efter en kort paus med förfriskningar följer SIKs årsmöte. Vid årsmötet får bara medlemmar delta.

Anmäl deltagande vid årsmötet till SIK kansli i förväg, för att säkerställa att det finns förfriskningar även till dig..

Plats: Tekniska Museets hörsal, Malmöhusvägen 7 (ingång Skånska Ingenjörsklubben)