Kommersiell drönaroperatör – framtidsyrke?

2018-04-25 kl. 14.00

Flyg- och Rymdtekniska föreningen i Malmö arrangerar ett studiebesök på Folkuniversitetet i Ljungbyhed, som har inlett utbildning av kommersiella drönaroperatörer. SIK-medlemmar välkomna efter anmälan till FTF.

Plats: Trafikhögskolan TFHS lokal på gamla F5-området, Ljungbyhed. Samåkning arrangeras.

Anmälan och frågor riktas till FTF på malmo@ftfsweden.se.