G & L Beijers 150-åriga resa från kol till kyla

2018-03-22 kl. 18.00                         .

Föreningen Industrihistoria i Skåne bjuder in SIK till fördrag av koncernchef Per Bertland.

Anmäl ditt deltagande till SIK kansli, via mejl eller telefon senast den 20 mars 2018.

Plats: Tekniska Museets hörsal, Malmöhusvägen 7 (ingång Skånska Ingenjörsklubben)