Hur skapar man dynamik och tillväxt i ingenjörsföretag?

2018-03-20 kl. 18.00                            .

Dan Olofsson, företagare, entreprenör och debattör gästar SIK och håller ett intressant och inspirerande föredrag.

Ta gärna med kollegor, vänner och bekanta till föredraget!

Anmäl deltagande personer till SIK kansli, via mejl eller telefon senast den 12 mars 2018.

Plats: Tekniska Museets hörsal, Malmöhusvägen 7 (ingång Skånska Ingenjörsklubben)

Efter föredraget och en kort paus med förfriskningar följer SIKs årsmöte. Vid detta får bara medlemmar delta.