Julfesten

2017-12-08 kl. 19.00

Klubbens traditionella julfest, med det traditionella lotteriet. Se inbjudan i SIK-Aktuellt Nr. 4.

Plats: Tekniska Museet, Malmöhusvägen 7 (ingång Skånska Ingenjörsklubben), Malmö