LTH öppnar dörrarna för industrin

2018-05-02 kl 17.00 – 19.00

Lunds Tekniska Högskola öppnar sina laboratorier för att fler företag skall ha råd att utveckla nya produkter. Företag som testar prototyper välkomnas till sju laboratorier på LTH, vilket förutspås gynna forskningen, men också Öresundsregionen i stort.

IVA bjuder in SIK-medlemmar till ett seminarium där Charlotta Johnsson ger en kort introduktion. Representanter för de olika laboratorierna kommer därefter att presentera sin verksamhet. Seminariet avslutas med studiebesök på laboratorierna för biomedicinteknik och elektronik.

Plats: LTH, E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund

Anmälan via IVAs hemsida www.iva.se snarast. Begränsat antal platser!