Styrelse

Styrelsen leder klubbens verksamhet efter de riktlinjer klubbens stadgar och årsmöten bestämmer. Dessutom ansvarar styrelsen för klubbens allmänna möten.

Styrelse

Dan W Petersen

Dan W Petersen
Ordförande
0703-79 11 48
E-post

Michael Petersson

Michael Petersson
Vice Ordförande
0760-09 67 67
E-post

Janne Mujunen

Janne Mujunen
Ledamot
0704-31 07 31
E-post

Sven Eriksson

Sven Eriksson
Styrelseledamot
070-988 83 85
E-post

Valberedning

Ingemar Steimer

Ingemar Steimer
Ordförande

Marcus Thern

Marcus Thern
Vice ordförande
0709-45 77 03
E-post

Lennart de Maré

Lennart de Maré
Ledamot

Revisorer

Bo Leander

Bo Leander
Revisor

Håkan Rylander

Håkan Rylander
Revisor

Kansli

Anita Reslow

Anita Reslow
Sekreterare
040-611 78 77
E-post