Styrelse

Styrelsen leder klubbens verksamhet efter de riktlinjer klubbens stadgar och årsmöten bestämmer. Dessutom ansvarar styrelsen för klubbens allmänna möten.

Styrelse

Dan W Petersen

Dan W Petersen
Ordförande
0703-79 11 48
E-post

Janne Mujunen

Janne Mujunen
Ledamot
0704-31 07 31
E-post

Sven Eriksson

Sven Eriksson
Styrelseledamot
070-988 83 85
E-post

Andrew Baker

Andrew Baker
Styrelseledamot

Valberedning

Lennart de Maré

Lennart de Maré
Ledamot

Revisorer

Bo Leander

Bo Leander
Revisor

Håkan Rylander

Håkan Rylander
Revisor

Kansli

Anita Reslow

Anita Reslow
Sekreterare
040-611 78 77
E-post