Omöjlig ubåt

2017-11-28 kl. 19.00 – ca 20.30

Stridsberättelser från ubåtsjakten och det säkerhetspolitiska läget under 1980-talet.

Kommendör 1. Nils-Ove Jansson ger oss en bild av hur ubåtskränkningarna ägde rum, vilka kan ses som en komponent i det dåvarande säkerhetspolitiska scenariot. Dessutom får vi en jämförelse med dagens kränkningar och säkerhetspolitiska situation.

Föredraget arrangeras av Ubåtsklubben U3 och alla föreningar i Maritima Alliansen är inbjudna att deltaga i mån av plats.

Plats: Hörsalen, Teknikens och Sjöfartens hus (ingång Skånska Ingenjörsklubben)

Anmälan om deltagande måste göra senast 24 november och SIK-medlemmar anmäler sig till SIK Kansli via e-post eller telefon.