Kommersiell drönaroperatör – framtidsyrke?

2018-04-25 kl. 14.00

Flyg- och Rymdtekniska föreningen i Malmö arrangerar ett studiebesök på Folkuniversitetet i Ljungbyhed, som har inlett utbildning av kommersiella drönaroperatörer. SIK-medlemmar välkomna efter anmälan till FTF.

Plats: Trafikhögskolan TFHS lokal på gamla F5-området, Ljungbyhed. Samåkning arrangeras.

Anmälan och frågor riktas till FTF på malmo@ftfsweden.se.

LTH öppnar dörrarna för industrin

2018-05-02 kl 17.00 – 19.00

Lunds Tekniska Högskola öppnar sina laboratorier för att fler företag skall ha råd att utveckla nya produkter. Företag som testar prototyper välkomnas till sju laboratorier på LTH, vilket förutspås gynna forskningen, men också Öresundsregionen i stort.

IVA bjuder in SIK-medlemmar till ett seminarium där Charlotta Johnsson ger en kort introduktion. Representanter för de olika laboratorierna kommer därefter att presentera sin verksamhet. Seminariet avslutas med studiebesök på laboratorierna för biomedicinteknik och elektronik.

Plats: LTH, E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund

Anmälan via IVAs hemsida www.iva.se snarast. Begränsat antal platser!

Studiebesök hos Carl-Robot

2018-05-03 kl. 15.00

Industribesök för att träffa Carl-Robot som arbetar hos transport- och avfallshanteringsföretaget CarlF, för att se hur man praktiskt kan använda utvecklingsresultaten inom AI (artificiell intelligens). Vi får möjligheten att besöka anläggningen och se hur en seende robot kan sortera ut värdefulla avfallsprodukter ur industriavfall och bli en lönsam investering samtidigt som den gör stor miljönytta.

Anläggningen har rönt stort internationellt intresse och vi kommer säkert att få se tekniken användas inom fler otippade områden inom kort. Mer information finns på http://carlf.se/carl-robot/.

OBS! Industribesöket sker delvis utomhus och anläggningen nås via en ca 20m lång gallertrappa, varför det krävs lite väder- och höjdtålighet av besökarna för att få en trevlig upplevelse.

Antalet besökare är starkt begränsat, så anmäl dig snarast för att hamna först i kön! Anmälan senast den 27 april till SIK Kansli via mejl eller telefon.

Plats: CarlF anläggning i Malmö, som man kommer till om man kör Blidögatan från Flintrännegatan tills man ser CarlF´s gul/röda fordon och containrar.

 

Elbilen Uniti

2018-05-29 kl. 18.00

André Bogsjö och Viktor Törnqvist från Uniti berättar om bilens teknikbas och planerad tillverkningsteknik samt bilens marknadspositionering och försäljningskanaler.

Uniti drivs som ett internationellt projekt, men produkten är avsedd att vara helsvensk, med en helt transparent och patentfri design- och utvecklingsprocess.

Anmäl ditt deltagande till SIK kansli via mejl eller telefon senast den 22 maj 2018.

Plats: Tekniska Museets hörsal, Malmöhusvägen 7, Malmö (ingång Skånska Ingenjörsklubben)