Studiebesök på Nobina – eldrivna stadsbussar

2019-01-24 kl. 16.00

Elektrifieringen av Malmö stadsbussar har börjat. Den 9 december går den första eldrivna stadsbussen i reguljär trafik på linje 7. Det är Nobina som tillsammans med EON och Skånetrafiken påbörjar omläggningen till eldrivna bussar. Nobina ligger också i täten när det gäller självstyrande bussar, med pilotprojekt i Malmö

Vid besöket kommer Nobinas projektledare Sammy Johansson och Skånetrafikens projektledare
Håkan Kristiansson att berätta mera om det elektrifierade linjenätet.

Plats: Nobinas terminal på Kirseberg

Anmäl ditt deltagande till SIKs kansli via mejl eller telefon senast den 18 januari 2019. Antalet besökare är begränsat, så anmäl dig gärna tidigt!

Studiebesök på Skånemejerier

2019-02-27 kl. 10.00

SIK gör ett studiebesök på Skånemejeriers anläggning i Malmö med fokus i besöket på det nya höglagret.

Skånemejerier är sedan några år tillbaks franskägt och de nya ägarna har satsat stort på att bygga ut och modernisera anläggningen i Malmö. Förutom ökade produktionsvolymer har det satsats på en mera miljövänlig anläggning. Skånemejerier gör dagliga leveranser av färskvaror till södra Sverige och dessutom levereras en del av sortimentet till hela Sverige.

Plats: Skånemejerier, Boplatsgatan 9, Malmö

Anmälan till SIK via mejl eller telefon senast den 22 februari 2019. Antalet besökare är begränsat, så anmäl dig så tidigt som möjligt.

Studiebesök på Haldex

2019-04-10  kl. 13.00

Vi besöker Haldex anläggning i Landskrona. Mer information kommer i god tid före besöket, men boka in tiden i den kalender redan nu.

Anmäl ditt deltagande till SIK kansli senast den 6 april. Antalet besökare är begränsat, så anmäl dig så tidigt som möjligt.