”Apple or Pear”

2017-10-25 kl.18.00

IT-konsulten Hans Grahn har erfarenheter av både Iphone och Androidtelefoner samt Apple och PC-datorer. Han hjälper oss att förstå skillnader och likheter samt fördelar och nackdelar.

Apples Iphone hör till de dyraste mobiltelefonerna. Har Iphone stora tekniska fördelar eller köper man den för att vara ”inne” bland vänner och bekanta? Globala marknadsandelen 2016 var för Apple IOS 12,1% och Android 87,5%. I Sverige uppskattas förhållandet vara 50/50.
På datorsidan råder inte samma förhållande. PC-datorer är klart marknadsledande i Sverige. Varför dessa enorma skillnader?
Få Apple-ägare säger något negativt om produkten. Beror det på ”Pavarottisyndromet” som radio- och TV-profilen Kalle Lind tror?

Plats: Tekniska Museets Hörsal, Malmöhusvägen 7 (ingång Skånska Ingenjörsklubben).

Anmäla ditt deltagande till SIKs kansli senast den 20 oktober!

Besök på SEA-U Marint Kunskapscenter

2017-11-15 kl. 16.00

SEA-U bedriver marinpedagogisk verksamhet i Malmö och även marina utvecklingsprojekt kring t.ex. yrkesfisket i Öresund och mat från havet. I oktober i år flyttar verksamheten in i ett nybyggt centrum vid Ribersborg i Malmö. Invigning sker den 11 oktober av Sveriges miljöminister. I centrat kommer att finnas utställning, laboratorium och lektionssal. Vi får mer information om verksamheten och centrat vid vårt besök.

Anmäl ditt deltagande till SIK kansli, via e-post eller telefon, senast 10 november. Begränsat antal deltagare, så anmäl dig så snart som möjligt!

Plats: Marinpedagogiskt center, Ribergsborgsstranden (vid handikappbadet), Malmö