Vindkraftverken på Lillgrund

2019-05-02 kl. 16.30

Tor Söderlund, Vattenfall, berättar om statusen för vindkraftverken på Lillgrund, vilka varit i drift i drygt 10 år. Vindkraftparken består av 48 enheter placerade till havs utanför Klagshamn, där driftcentralen är placerad.

Plats: Pauliskolan, Malmö, Ingång B1, 4. vån. Zablockisalen.

Förhandsanmälan till SIK kansli senast den 25 april.