Teknikprogrammets elevarbeten, Pauliskolan

2019-04-24 och 2019-04-25 kl. 10 – 13

Pauliskolan arrangerar en mässa med Teknikprogrammets avgångselevers gymnasiearbeten.

Mässan är avsedd att profilera Pauliskolans teknikprogram som innovativt och modernt. Skolan vill gärna ha besök av representanter från näringsliv, uppfinnare, högskolor, företagsinkubatorer och skolpolitiker.

Plats: Pauliskolan, Föreningsgatan 41, Malmö, A-huset och B-huset.

Förhandsanmälan erfordras ej.