Förpackningar i hetluften – skånsk paradgren i förändring

2019-10-16 kl. 18.00

Användningen av plast i förpackningar har utsatts för mycken kritik på senare tid, samtidigt som plasten fyller en viktig funktion i att skydda innehållet och att möjliggöra en effektiv och säker distribution.

Per-Stefan Gersbro kommer att ge oss insikter i vad som är på gång i branschen. Per-Stefan är rätt person att guida oss genom detta minfält. Han har varit verksam i förpackningsbranschen sedan 1980-talet i ledande positioner i företag som Åkerlund & Rausing och Amcor Flexibles. Han har under de senaste 10 åren grundat innovationsklustret Packbridge, där han var VD och verkar numera som fristående konsult i det egna företaget Paccedo. Tillsammans med tidningen Packmarknaden har han etablerat flera framgångsrika möteskoncept i förpackningsbranschen, bland annat PACK@lunch och PACK POINT NORDIC.

Plats: Kockum Fritid, Konferensavdelningen, Malmö

Förhandsanmälan till SIK kansli senast den 9 oktober