IT och säkerhetskänslig verksamhet

2022-05-16 kl. 17:30

Ola Löfvén, Signalskyddschef på E.ON, håller ett föredrag om IT-säkerhet ur ett energibranschperspektiv.

IT-säkerhet har kommit mer i fokus efter attacker på kommuner, banker, myndigheter och även som ett inslag i regelrätt krigföring mellan länder. Vi har idag ett välutvecklat samhälle, som dessutom är väldigt sårbart. Hur är vi sårbara, vad kan vi göra, och hur agerar vi bäst i en föränderlig värld?

Ola Löfvén har gedigen erfarenhet av incidenthantering, kravställning och efterlevnadskontroll inom IT-verksamhet i energibranschen och ger sitt perspektiv på hur man bemöter hot och risker i samhällsviktig verksamhet.

Föredraget görs via Zoom.

Förhandsanmälan senast den 13 maj till SIK Kansli via mejl eller telefon. Därefter får du en Zoom-länk till mötet.