INSTÄLLT: Studiebesök DSV

INSTÄLLT f.n.

Kan förhoppningsvis genomföras i höst.
Vi gör ett besök på den stora transportterminalen i Landskrona och får veta mera om transporterade godsmängder och hur man styr den enorma godstrafiken till- och från övriga Europa. Dessutom får vi en inblick i hur en modern transportterminal är uppbyggd och fungerar.
Ytterligare detaljer kommer att presenteras!

Som vanligt är antalet besökare begränsat!