Trender och förändringar av hälso-, sjukvård med hjälp av digitalisering

Tisdagen den 11 maj kl. 18 – ca 19

Margareta Wallenten, som informerar om rubr. ämne, är Innovation Manager vid Health Tech Nordic, som är den största sammanslutningen för företag inom hälsosektorn i Norden. Medlemsföretagen erbjuder varierande hälsolösningar, som gynnar den enskilde – patient såväl som yrkesverksam. Det är ett paradigmskifte som tillhandahåller nya och bättre sätt att ge och motta hälsovård.

Plats: Kommendanthuset (max. 8 personer) alternativt via Zoom

För deltagande på Kommendanthuset krävs ovillkorlig förhandsanmälan, så att vi kan följa vederbörliga restriktioner och rekommendationer.
För att delta via Zoom krävs en förhandsanmälan via e-post, varefter du via mejl får en länk till konferensen.

Förhandsanmälan till SIK Kansli krävs senast den 7 maj.