Ubåtsprojekten A26 och modernisering Gotland

2019-11-19 kl. 18.00

Saab Kockums teknikprojektledare informerar om projektläge och erfarenheter. Malin Anselmsson informerar om A26 och Magnus Johnsson informerar om HTM GTD.

Plats: Kockum Fritid, Konferensavdelningen, Malmö

Förhandsanmälan göres till SIK Kansli via e-post eller telefon senast den 14 november.