Kontakt

Postadress
Malmöhusvägen 7 B
211 18 MALMÖ

Telefon
0709-46 04 04 (Anita på Kansliet)
E-post
sik@skanskaingenjorer.se

Kansli
Anita Reslow
Telefontid vardagar 8.00-17.00
Besökstid enligt överenskommelse

Fackavdelningar

För att tillgodose intressen inom olika teknikinriktningar har SIK åtta fackavdelningar, som svarar för huvuddelen av föreningens arrangemang. Indelningen av fackavdelningarna representerar klassiska utbildningsinriktningar. I dag integrerar tekniska lösningar oftast flera områden. Maskiningenjören utvecklar och tillverkar bilar, men till dessa behövs vägar från byggingenjören. Å andra sidan behöver byggingenjören maskiner som tillverkar betong och armeringsjärn. Kemiingenjören tar fram nya plastmaterial, som maskiningenjören använder till olika produkter. För att tillverka plasten behövs det maskiner; osv. Listan blir mycket lång.

E - El- och kommunikationsteknik

Ordförande: Janne Mujunen
Telefon: 0720-92 35 33
Elingenjörer ser till att vi har el till belysning och värme och el till att driva alla maskiner vi har hemma och på arbetsplatsen. Elektriciteten måste distribueras med hög driftsäkerhet och extremt hög personsäkerhet. Elingenjören ser till att elen distribueras och omvandlas till olika spänningar i transformatorstationer. Inom svagströmsområdet arbetar ingenjörer med att styra och reglera maskiner och anläggningar med t.ex. PLC. Fastighetsautomation bidrar starkt till att minska energiförbrukningen i våra hem och fabriker. Klassiskt hanterar elingenjören även trådbunden telefoni.

IT - Informationsteknik

Ordförande: Janne Mujunen
Telefon: 0720-92 35 33
Dataingenjörer utvecklar produkter och lösningar för den publika marknaden såsom mobiltelefon, läsplatta, laptop etc. Dessa produkter är starkt beroende av program eller mjukvara, som ger funktionaliteten. Mjukvaran gör det också möjligt att koppla upp sig via Internet och kommunicera med andra eller med databaser och datorsystem.

K - Kemisk teknologi

Ordförande: Agneta Thor Leander
Telefon: 070-818 38 68
Produkter som kemiingenjörer har utvecklat har vi ständigt kontakt med i vår vardag; deodorant, tvättmedel, tandkräm, plastmaterial, stärkelsederivater (konsistensgivare), aromämnen etc. De ser också till att vi har passande drivmedel till våra förbränningsmotorer. Tillsammans med farmaceuter utvecklar de läkemedel och hälsopreparat.

M/I - Maskinteknik / Industriell organisation

Ordförande: f n vakant
Telefon:
Maskiningenjörer, även kallade mekanister, svarar för utveckling och konstruktion av maskiner och mekaniska komponenter. Det kan handla om stora utrustningar och anläggningar för kraftverk, gruvor eller rymdfärder. Det kan även vara utrustningar för tillverkning av små komponenter med precision på tusendels millimeter. I hemmet och på arbetsplatsen omges vi av produkter som mekanister tagit fram: bilar, telefoner, tvättmaskiner, dammsugare, kaffebryggare, lyftkranar, betongblandare, borrmaskiner
Klassiskt hör även disciplinen att organisera företaget hemma här.

Mv - Miljövård

Ordförande: Agneta Thor Leander
Telefon: 070-818 38 68
Miljöingenjören arbetar med en mängd områden för att se till att begränsa människans påverkan på naturen. De som är anställda inom offentlig förvaltning arbetar med miljötekniken inom infrastrukturen eller inom miljötillsyn. Inom näringslivet arbetar miljöingenjören att miljöanpassa företagets verksamhet, införa miljöledningssystem och att utbilda personal inom området.

Sk - Skeppsteknik

Ordförande: Helge Ström-Olsen
Telefon:
Skeppsbyggnadsingenjörer är experter på hur ett fartygsskrov skall vara konstruerat för att klara påfrestningarna på och under havets yta och dessutom ha en form som gör skeppet sjödugligt och format för effektiv färd. De flesta moderna fartyg har någon form av maskineri och framdrivningsmekanism. Här gränsar tekniken till maskintekniken. För transporterat gods och för människor ombord erfordras installationer som starkt påminner om installationer i hus.

VH - Väg och Husbyggnad

Ordförande:
Telefon:
Byggnadsingenjörer och väg- och vattenbyggare svarar för mycket av vår vardag samt samhällets infrastruktur. Vägar, järnvägar, broar, fördämningar t.ex. hör till infrastrukturen, ibland av spektakulär storlek eller form. Då har oftast någon arkitekt varit engagerad för att tillföra de konstnärliga aspekterna. Bostäder i form av villor och lägenheter hör också till byggingenjörens arbetsuppgifter.

VVS - Värme ventilation sanitet

Ordförande:
Telefon:
VVS-ingenjören ser till att vi har vatten och avlopp, värme och kyla samt frisk luft att andas. Kraven på rationell och effektiv uppvärmning och ventilation har ökat i takt med ökande energipriser och ökande miljökrav. Det gör att dagens system kräver styrning med hjälp av avancerade fastighetssystem via datortekniken.