Om SIK

Skånska Ingenjörsklubben är en ideell förening som funnits i Malmö sedan 1887. Hundra år senare var vi uppe i 1200 medlemmar

Det var för drygt 130 år sedan, som några skånska företagsledare bildade Skånska Ingenjörsklubben i spåren av den tekniska utveckling som präglade den senare delen av 1800-talet. Då, precis som nu, var syftet att främja den skånska ingenjörskonsten och därmed hela samhällsutvecklingen. Idag har teknikens betydelse ökat och utvecklats till en av samhällets verkliga drivkrafter, vilket gör oss till en fortsatt viktig aktör.

Vad har till exempel Lunds Tekniska Högskola och Tekniska Museet i Malmö gemensamt med Skånska Ingenjörsklubben?

Vi har starkt medverkat till att båda dessa institutioner finns idag, så att nya generationer av ingenjörer ständigt kan fortsätta inspireras och utveckla sina skarpa huvuden tillsammans. Detta är två exempel på vad vi gjort för att främja ingenjörskonsten förr, och vad vi kommer fortsätta att göra i framtiden. Du är varmt välkommen att följa med på den resan!

Stödföreningar

Eftersom vi brinner så för teknikens utveckling i Skåne är det en självklarhet för oss att stödja Teknikens och Sjöfartens hus som arbetar för att väcka teknikintresset. De gör detta bland annat hos skolelever och genom att ordna sammankomster för teknikintresserade och deras familjer på museet. De spelar en stor roll i att lyfta fram vikten av teknikstudier och dess påverkan på samhället, vilket vi självklart ställer oss bakom. SIK är därför en av initiativtagarna till bildandet av Stödföreningen för Teknik och Sjöfartsmuséet.

Stiftelser

Även genom våra stiftelser är vi med och påverkar teknik- och samhällsutvecklingen i Skåne.
Skånska Ingenjörsklubbens 100-årsstiftelse bildades vid vårt 100-års jubileum 1987. Dess ändamål är att främja teknikforskning och genom resestipendier till forskare vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Stipendierna delas ut varje år till olika skarpsinnade ingenjörer.
För att förstå teknikens utveckling måste man även titta bakåt. Skånska Ingenjörsklubbens Museistiftelse har som mål att, med medel erhållna genom donationer och bidrag, främja teknikhistorisk forskning och se till att historiska föremål och dokument bevaras.

Sammanslagningen med Varvshistoriska föreningen i Malmö 2024

Inför verksamhetsåret 2024 har SIK Skånska Ingenjörsklubben och Varvshistoriska föreningen i Malmö slagit sig samman och bildat SIK Skånska Ingenjörsklubben Varvshistoriska Föreningen.
  • SIK Skånska Ingenjörsklubben fortsätter sin verksamhet under namnet SIK Skånska Ingenjörsklubben Varvshistoriska Föreningen.
  • Varvshistoriska föreningen i Malmö fortsätter sin verksamhet i SIK Skånska Ingenjörsklubben Varvshistoriska Föreningen, i avdelningen för Skeppsteknik.
    • Hemsidan varvshistoria.com med information om alla båtar som byggts på Kockums kommer att vara kvar.
    • Undersidan varvshistoria.com/kockums med utförligare information om hur Kockums byggde båtarna kommer också att fortleva, men kommer inte längre att vara huvudhemsida för Varvshistoriska föreningen i Malmö.

Bli medlem!

Vi är väldigt stolta över att få tillhöra den här föreningen. Nu söker vi fler ingenjörer, unga som gamla, nyexaminerade som erfarna, att dela den stoltheten med. Bli medlem redan idag!