Historia

Skånska Ingenjörsklubben Historia 

Skånska Ingenjörsklubben bildades i samband med den starka tekniska utvecklingen under senare delen av artonhundratalet. Stora industrier etablerades och kommunikationerna till lands och sjöss byggdes ut och moderniserades. Personerna som ledde detta startade ingenjörsföreningen för att främja ingenjörskonsten och samhällsutvecklingen i södra Sverige. Klubben var tidigt mycket aktiv i att stödja och utveckla ingenjörsutbildningen vid Tekniska Elementarskolan i Malmö, som var Sveriges första tekniska läroverk. En betydande del av klubbens verksamhet bestod också från början av föredrag och studiebesök för vidareutbildningen av yrkesverksamma ingenjörer. Under senare delen av nittonhundratalet finansierade och byggde klubben Tekniska Muséet i Malmö, som sedan donerades till Malmö Stad. Klubben arbetade också enträget mot målet att det skulle byggas en teknisk högskola i Lund och lyckades så småningom övertyga berörd myndighet. Lunds Tekniska Högskola byggdes och många intressanta aktiviteter har tillkommit genom samarbetet mellan högskolan och ingenjörsklubben. Medlemmarna som sökte sig till klubben arbetade vid stora såväl som mindre företag från Höganäs till Trelleborg och även kommunala tekniska avdelningar och tekniska läroverk. Dessutom kom många medlemmar från företag som arbetade med konsulterande ingenjörsverksamhet. Även professorer och lektorer från LTH blev medlemmar och tog en aktiv del i klubbens verksamhet. Vid klubbens hundraårsjubileum 1987 var drygt 2.100 personer medlemmar. Klubbens verksamhet har fortsatt med intressanta föredrag och studiebesök. Behovet av ingenjörens vidareutbildning i kärnämnen har minskat kraftigt i takt med utbyggnaden av utbildningssystemen och på senare år även tillgången till material via Internet. Verksamhetens inriktning har därför blivit mera tvärteknisk kring aktuella, intressanta utvecklingar och trender. Det sociala och yrkesmässiga nätverket har naturligtvis alltid spelat en stor roll för att främja klubbens syfte att främja ingenjörskonsten och samhällsutvecklingen i Skåne.

Ladda ner Teknisk Tidskrift / 1931a som PDF