Styrelse

Styrelsen leder klubbens verksamhet efter de riktlinjer klubbens stadgar och årsmöten bestämmer. Dessutom ansvarar styrelsen för klubbens allmänna möten.

Styrelse

Ordförande

Ordförande
f. n. VAKANT

Janne Mujunen

Janne Mujunen
Styrelseledamot & Vice Ordförande
0720-92 35 33
E-post

Sven Eriksson

Sven Eriksson
Styrelseledamot
070-988 83 85
E-post

Agneta Thor Leander

Agneta Thor Leander
Styrelseledamot
0708-18 38 68
E-post

Michael Palmgren

Michael Palmgren
Styrelseledamot
0705-15 19 34
E-post

Håkan Rylander

Håkan Rylander
Styrelseledamot
0706-80 18 01
E-post

Valberedning

Lennart de Maré

Lennart de Maré
Ordf. valberedning & Revisor

Bo Leander

Bo Leander
Revisor & Valberedning

Revisorer

Lennart de Maré

Lennart de Maré
Ordf. valberedning & Revisor

Bo Leander

Bo Leander
Revisor & Valberedning

Kansli

Anita Reslow

Anita Reslow
Sekreterare
040-611 78 77
E-post