Styrelse

Styrelsen leder klubbens verksamhet efter de riktlinjer klubbens stadgar och årsmöten bestämmer. Dessutom ansvarar styrelsen för klubbens allmänna möten.

Styrelse

Dan W Petersen

Dan W Petersen
Ordförande
070-379 11 48
E-post

Janne Mujunen

Janne Mujunen
Ledamot
070-431 07 31
E-post

Sven Eriksson

Sven Eriksson
Styrelseledamot
070-988 83 85
E-post

Andrew Baker

Andrew Baker
Styrelseledamot
073-9017474
E-post

Valberedning

Lennart de Maré

Lennart de Maré
Ledamot

Peter Ulveland

Peter Ulveland
Ledamot

Bo Leander

Bo Leander
Ledamot/Revisor

Revisorer

Bo Leander

Bo Leander
Ledamot/Revisor

Håkan Rylander

Håkan Rylander
Revisor

Kansli

Anita Reslow

Anita Reslow
Sekreterare
040-611 78 77
E-post