Styrelse

Styrelsen leder klubbens verksamhet efter de riktlinjer klubbens stadgar och årsmöten bestämmer. Dessutom ansvarar styrelsen för klubbens allmänna möten.

Styrelse

Dan W Petersen

Dan W Petersen
Ordförande
070-379 11 48
E-post

Janne Mujunen

Janne Mujunen
Styrelseledamot
072-092 35 33
E-post

Sven Eriksson

Sven Eriksson
Styrelseledamot
070-988 83 85
E-post

Andrew Baker

Andrew Baker
Styrelseledamot
073-9017474
E-post

Göran Stjernberg

Göran Stjernberg
Styrelseledamot
076-113 49 00
E-post

Charlotta Lövstedt

Charlotta Lövstedt
Styrelseledamot
070-237 02 95
E-post

Valberedning

Lennart de Maré

Lennart de Maré
Ordf. valberedning

Bo Leander

Bo Leander
Revisor

Revisorer

Bo Leander

Bo Leander
Revisor

Håkan Rylander

Håkan Rylander
Revisor

Kansli

Anita Reslow

Anita Reslow
Sekreterare
040-611 78 77
E-post