Styrelse

Styrelsen leder klubbens verksamhet efter de riktlinjer klubbens stadgar och årsmöten bestämmer. Dessutom ansvarar styrelsen för klubbens allmänna möten.

Styrelse

Sven Eriksson

Sven Eriksson
Ordförande
070-988 83 85
E-post

Håkan Rylander

Håkan Rylander
Vice Ordförande
0706-80 18 01
E-post

José-Ignacio Ramirez

José-Ignacio Ramirez
Styrelseledamot
0734 4128160
E-post

Agneta Thor Leander

Agneta Thor Leander
Styrelseledamot
0708-18 38 68
E-post

Michael Palmgren

Michael Palmgren
Styrelseledamot
0705-15 19 34
E-post

Valberedning

Lennart de Maré

Lennart de Maré
Ordf. valberedning & Revisor

Janne Mujunen

Janne Mujunen
Valberedningen
0720-92 35 33
E-post

Bo Leander

Bo Leander
Revisor & Valberedning

Revisorer

Lennart de Maré

Lennart de Maré
Ordf. valberedning & Revisor

Bo Leander

Bo Leander
Revisor & Valberedning

Kansli

Anita Reslow

Anita Reslow
Sekreterare
0709-46 04 04
E-post