Ubåtsprojekten A26 och modernisering Gotland

2019-11-19 kl. 18.00

Saab Kockums teknikprojektledare informerar om projektläge och erfarenheter. Malin Anselmsson informerar om A26 och Magnus Johnsson informerar om HTM GTD.

Plats: Kockum Fritid, Konferensavdelningen, Malmö

Förhandsanmälan göres till SIK Kansli via e-post eller telefon senast den 14 november.

Julfesten

2019-11-28 kl. 19.00

SIKs traditionella julfest för medlemmar och deras gäster.
Inbjudan med övriga detaljer i senaste numret av SIK-Aktuellt (Nr 4/2019).

Plats: Annebergsgårdens Restaurang, Annebergsgatan 15, Malmö

(Busslinje 3 stannar i närheten på hållplats “Anneberg”)

Anmälan och betalning till SIK senast 15 november.