Hösten 2022

Program

24 november kl 13.00
Studiebesök på AB Stadex
Kopparbergsgatan 31, Malmö

Stadex ingår i Royal Avebe-koncernen och är ett välskött livsmedelsföretag
med lång historia i Malmö.
Företaget grundades 1948 och inledde stärkelsetillverkningen i en fabrik på Möllevångsgatan, då Mazetti AB behövde se om sin verksamhet och utöka
med något fruktbart.
År 1960 invigdes fabriks- och kontorslokalerna på Kopparbergsgatan.
Idag har företaget 70 anställda och omsätter årligen ca 250 milj kronor.
Stärkelse från Stadex gör skillnad! Oavsett tillagningssätt skapar man förutsättningar.
Produkterna möjliggör tillverkning av många vardagsvaror och är alla växtbaserade.
Företagets hållbarhetsarbete fokuserar på att reducera energi- och vattenförbrukningen.
Vid besöket blir det först en presentation av företaget, sedan en liten rundvandring i fabriken.
Kaffe serveras och besöket avslutas med en frågestund. Vi beräknar vara klara ca kl 15.00.

Meddela Ditt deltagande med namn och telefonnummer senast den 18 november till
sik@skanskaingenjorer.se alternativt tel 040-611 78 77.


6 december 2022 kl 15:45
Studiebesök på For-Sea, Helsingborg

Vi får möjligheten att gå ombord på den elektriskt drivna färjan Aurora som trafikerar Helsingborg-Helsingör-leden.
Aurora är en konventionell färja som konverterats till eldrift och således kan den köras på diesel i nödfall. Ombord kommer vi att få en genomgång av Chiefen Christian Andersson om hur man byggt om färjan till elektrisk drift och hur man laddar de stora batterierna under den korta tiden som färjan ligger i hamn.
Vi kommer att diskutera elförsörjning och hur man överför stora energimängder till batterier på bara några minuter jämfört med laddning av bilar som ju går ganska långsamt. Genom eldriften undviks stora utsläpp i de tät-befolkade stadsområdena. For-Sea har en sträng miljöpolicy och vill ligga i framkant när det gäller färjetrafik utan utsläpp.
Avslutningsvis kommer det att finnas möjlighet att ”tura” dvs att åka över sundet och avnjuta en julinspirerad måltid.
Tidpunkt för samling senast kl 15:45 eftersom båten avgår kl 16:00.
Mötesplats är övre plan på Knutpunkten i Helsingborg vid biljettförsäljningen. Parkering kan ske på nedre plan på Knutpunkten. Ett bra alternativ är att ta tåget som ankommer till just Knutpunkten
Mötet avslutas när färjan är tillbaka 17:50 och vi kan ”tura” kl 18:00.

Meddela Ditt deltagande senast den 30 november till
sik@skanskaingenjorer.se alternativt tel 040-611 78 77