Årsmöte

Program

13 april kl 18.00
Årsmöte med föreläsning
Plats: Kockum Fritid, Malmö

Erforderliga handlingar (kallelse och dagordning) inför årsmötet kommer via mail att distribueras i slutet av mars månad.
Föreläsare kommer att vara docent Jonas Åkerman, Institutionen för naturgeografi och ekosystem-vetenskap vid Lunds Universitet.
Jonas kommer att tala om ”Det nya Svalbard – natur och samhälle” och kommer att behandla forskning som fokuserar på arktiska och alpina miljöer, särskilt periglaciala processer och permafrost.
Johnas huvudsakliga fältforskning är gjord på Svalbard, Norge, och inleddes 1972 och pågår fortfarande. Den årliga över-vakningen av processer och deras förhållanden till klimatet är en av de längsta oavbrutna serierna i sitt slag.
Därtill kommer geopolitik och samhällsutvecklingen på Svalbard att belysas med exempel från Longyearbyen, Barentsburg och Isfjord Radio.