INSTÄLLDA AKTIVITETER

På grund av smittorisken ställer SIK in alla aktiviteter den närmsta tiden. Planerade aktiviteter kommer att genomföras senare. Betr. utannonserade aktiviteter rekommenderas att strax före aktuellt datum kontrollera att de genomförs som planerat.

Bakgrund: Myndigheterna rekommenderar att hålla mötesaktiviteter på ett minimum och har infört ett förbud för offentliga sammankomster med mer än 50 personer. Denna gräns är avsedd att minska den allmänna spridningen. För individen är smittorisken lika stor att smittas vid möte med enstaka personer, enligt epidemiologen.

De flesta företag inför besöksrestriktioner vilket omöjliggör studiebesök f.n.

 

INSTÄLLT: Studiebesök DSV

INSTÄLLT f.n.

Kan förhoppningsvis genomföras i höst.
Vi gör ett besök på den stora transportterminalen i Landskrona och får veta mera om transporterade godsmängder och hur man styr den enorma godstrafiken till- och från övriga Europa. Dessutom får vi en inblick i hur en modern transportterminal är uppbyggd och fungerar.
Ytterligare detaljer kommer att presenteras!

Som vanligt är antalet besökare begränsat!