Arkivet

SIK-AKTUELLT Nr 2 2024
Vestas Corporate Slide Deck

 

SIK-AKTUELLT Nr 4_2023
SIK-AKTUELLT Nr 3_2023
SIK-AKTUELLT Nr 2_2023
SIK-AKTUELLT Nr 1_2023

SIK-AKTUELLT Nr 4_2022
SIK-AKTUELLT Nr 3_2022
SIK-AKTUELLT Nr 2_2022
SIK-Aktuellt Nr 1_2022

SIK-Aktuellt Nr 4_2021
Framtidens Innovationer 2021-10-06
Brunnshög 21 sept 2021
Framtidens transporter 2021-09-07
SIK-AKTUELLT Nr 3_2021
SIK-AKTUELLT Nr 2_2021
SIK-AKTUELLT Nr 1_2021

SIK-AKTUELLT Nr 4_2020
SIK-AKTUELLT Nr 3_2020
SIK-AKTUELLT Nr 2_2020
SIK-AKTUELLT Nr 1_2020

SIK-AKTUELLT Nr 4_2019
Sysav 2019_10_03
Bitcoin 2019_09_18
SIK-AKTUELLT Nr 3_2019
SIK-Aktuellt Nr 2_2019
SIK-Aktuellt Nr 1_2019

SIK-AKTUELLT Nr 4_2018
SIK-AKTUELLT Nr 3_2018
SIK-AKTUELLT Nr 2_2018 
SIK-AKTUELLT Nr 1_2018

SIK-AKTUELLT Nr 4_2017
SIK-AKTUELLT Nr 3_2017
SIK-AKTUELLT Nr 2_2017
SIK-AKTUELLT Nr 1_2017

SIK-AKTUELLT-Nr 4/2016

SIK historik

Protokoll

Protokoll redovisas här utan namnunderskrifter av säkerhetsskäl. Hemsidan utsätts tyvärr  regelbundet för attacker av bedragare. Underskrivna original kan beses på kansliet.

Protokoll avs verksamhetsåret 2022

SIK Årsmöte 2022 protokoll

SIK Årsberättelse 2021

–SIK Resultat- och Balansrapport 2021

SIK årsmöte 2021 protokoll

SIK årsberättelse 2020

SIK Resultat- och Balansrapport 2020

SIK årsmöte 2020, protokoll

SIK årsberättelse 2019

– SIK Resultat- & Balansrapporter 2019

SIK årsmöte 2018, protokoll

SIK årsberättelse 2018

SIK Resultat- & Balansrapporter 2018

SIK årsmöte 2017, protokoll

SIK årsberättelse 2017

SIK Resultat-& Balansrapporter 2017

SIK Årsmöte 2016, protokoll

– SIK årsberättelse 2016

– SIK Resultat-& Balansrapporter 2016