Category Archives: Aktuellt

Hur skapar man dynamik och tillväxt i ingenjörsföretag?

2018-03-20 kl. 18.00                            .

Dan Olofsson, företagare, entreprenör och debattör gästar SIK och håller ett intressant och inspirerande föredrag.

Ta gärna med kollegor, vänner och bekanta till föredraget!

Anmäl deltagande personer till SIK kansli, via mejl eller telefon senast den 12 mars 2018.

Plats: Tekniska Museets hörsal, Malmöhusvägen 7 (ingång Skånska Ingenjörsklubben)

Efter föredraget och en kort paus med förfriskningar följer SIKs årsmöte. Vid detta får bara medlemmar delta.

 

Årsmöte

2018-03-20 kl. 19.00 (ca)                      .

Skånska Ingenjörsklubben håller årsmöte. Kallelse med dagordning finns  i SIK-Aktuellt Nr 1/2018.

Årsmötet föregås av ett föredrag av Dan Olofsson, se separat program. Föredraget börjar kl. 18.00 och efter en kort paus med förfriskningar följer SIKs årsmöte. Vid årsmötet får bara medlemmar delta.

Anmäl deltagande vid årsmötet till SIK kansli i förväg, för att säkerställa att det finns förfriskningar även till dig..

Plats: Tekniska Museets hörsal, Malmöhusvägen 7 (ingång Skånska Ingenjörsklubben)

 

G & L Beijers 150-åriga resa från kol till kyla

2018-03-22 kl. 18.00                         .

Föreningen Industrihistoria i Skåne bjuder in SIK till fördrag av koncernchef Per Bertland.

Anmäl ditt deltagande till SIK kansli, via mejl eller telefon senast den 20 mars 2018.

Plats: Tekniska Museets hörsal, Malmöhusvägen 7 (ingång Skånska Ingenjörsklubben)