Category Archives: Aktuellt

Våren 2023

Program

31 januari kl 17.30
Föreläsning av Michael Augustsson – Cirkulär livsmedelsproduktion
Plats: Kockum Fritid, Malmö

Michael är VD på Global Food Parks AB, som arbetar med Hållbar livsmedelsproduktion.
Företaget etablerar en tomat-, fisk och cricketodling tillsammans med en av Sveriges största solcellsparker.
Samtidigt skapar man 300-500 arbetstillfällen inom en femårsperiod.

Global Food´s vision är att skapa en plats för cirkulär matproduktion, som tillsammans med forskning och
utveckling ger en unik möjlighet till global expansion. Affärsidén bygger på att vara självförsörjande med rimlig
avkastnings- och återbetalningsperiod för operatörer och investerare.

Mer grönt och fisk och mindre kött – i kombination med en investering i industriellt och cirkulärt
tänkande – bidrar till en långsiktig hållbar livsmedelsförsörjning i Sverige – och i världen.

Anmälan görs till sik@skanskaingenjorer.se eller tel 040-611 78 77 senast den 24 januari.


16 februari kl 14.00
Studiebesök på SIPTEX
Plats: Sysav, Bjurögatan 20, Malmö
Varje år deponeras eller förbränns 4,3 miljoner ton textilavfall i EU och bara några få procent återvinns.
Siptex, världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering, är sedan två år i bruk hos Sysav i Malmö. Den sorterar textil efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus, vilket gör det möjligt att hantera stora flöden och producera textilfraktioner som är anpassade för olika återvinningsprocesser.
För textilåtervinning i större skala krävs jämn kvalitet och stora volymer – just det som den automatiska sorteringen kan leverera.
Siptex är för en förkortning för Svensk innovationsplattform för textilsortering. Bakom plattformen står flera stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner, väl-görenhetsorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter.
Anmäl Ditt deltagande till sik@skanskaingenjorer.se eller tel 040-611 78 77 senast den
11 februari.