Category Archives: Aktuellt

INSTÄLLDA AKTIVITETER

På grund av smittorisken ställer SIK in alla aktiviteter den närmsta tiden. Planerade aktiviteter kommer att genomföras senare. Betr. utannonserade aktiviteter rekommenderas att strax före aktuellt datum kontrollera att de genomförs som planerat.

Bakgrund: Myndigheterna rekommenderar att hålla mötesaktiviteter på ett minimum och har infört ett förbud för möten med mer än 500 personer. Denna gräns är avsedd att minska spridningen mellan regioner på grund av tillresande deltagare. För individen är smittorisken lika stor att smittas i en folksamling på 20 personer, enligt epidemiologen.

De flesta företag inför besöksrestriktioner vilket omöjliggör studiebesök f.n.

 

Pauliskolans mässa med elevprojekt

2020-04-16 kl. 10 – 14

SIK-medlemmar är inbjudna till Pauliskolans mässa med Teknik- och Naturvetenskapsprogrammens avgångselevers gymnasiearbeten.

Ytterligare detaljer kommer att presenteras!

Ingen förhandsanmälan krävs.

Studiebesök DSV i Landskrona

2020-05-07 kl. 14

Vi gör ett besök på den stora transportterminalen i Landskrona och får veta mera om transporterade godsmängder och hur man styr den enorma godstrafiken till- och från övriga Europa. Dessutom får vi en inblick i hur en modern transportterminal är uppbyggd och fungerar.
Ytterligare detaljer kommer att presenteras!

Som vanligt är antalet besökare begränsat!

Anmäl dig till SIK kansli via mejl eller telefon, senast 30 april.