All posts by Dan W Petersen

Wisdome i Malmö

2020-11-24 kl. 16.00 – 17.00

I ett föredrag av Genti Cifliku, som är muséets teknikexpert inom området, får vi veta mera om tekniken och dess användningsmöjligheter. Vi kommer att få möjlighet att stilla vår nyfikenhet ytterligare genom att efter föredraget ställa frågor.

Föredraget sker som en videokonferens via programmet Zoom. Detta kan deltagare gratis ladda ner till sin dator. De som inte har tillgång till Internet eller dator har möjlighet att se, lyssna och ställa frågor i en ”biografsittning” på Kommendanthuset.

Deltagande på Kommendanthuset kräver ovillkorlig förhandsanmälan,så att vi kan se till att vara placerade på vederbörliga avstånd från varandra. För att delta via Zoom krävs också en förhandsanmälan, eftersom vi skall distribuera personliga kallelser (Zoomlänkar).

Anmäl dig senast 20 november till kansliet via mejl sik@skanskaingenjorer.se eller per telefon 040-611 78 77.