All posts by Dan W Petersen

Program

Spännande föredrag om ny industri

Tid: 21 november kl 17.00
Plats: Zablockisalen på Pauliskolan
Samling vid ingågen till Pauliskolan, Föreningsgatan 41, Malmö, kl 16.45
så går vi i gemensam trupp till föreläsningssalen.
De senaste åren har det vuxit fram en ny industrigren som många av oss, som haft sin utbildning i de mer traditionella disciplinerna, ofta inte har stiftat bekantskap med, men med resultatet Dataspelsindustrin.
Dataspelsindustrin sysselsätter i Sverige fler än 10.000 personer och omsätter mer än hela svenska musik- och filmindustrin tillsammans.
En ny värld för många och med kommande AI (Artificiell Intelligens) kan mycket förändras i vår vardag.
Johanna Nylander, analyschef i organisationen Dataspelsbranschen, berättar om denna revolution med historik, nuläge och framtid samt om att Hollywoods storfilmer omvandlas till dataspel i bl a Malmö, som blivit ett av världens centra inom denna utveckling.
Har Du tid och intresse är Du välkommen till den här föreläsningen.
Ingen anmälan behövs och det är fritt inträde för alla.
Föreläsningen anordnas gemensamt av Malmö Teknologförbund och Skånska Ingenjörsklubben
_________________________________________________________________________

Besök i Malmös Wisdome på Tekniska Museet

Torsdagen den 23 november kl 15.00
Besöket är fullbokat.
_________________________________________________________________________

Besök på Öresundsverket

Tid: 11 januari 2024 kl 14.30-16.30

Plats: Energy Center på Flintrännegatan 19 C, Malmö.

Parkering finns.
Mikael Nilsson, kraftverkschef, och Björn Magnusson, kommunikationschef på Öresundsverket, kommer att informera om vad ström är, Öresundsverkets roll i energisystemet, varför vi behöver elproduktion i södra Sverige samt också ge oss en guidad tur i kraftverket.
Närmare information kommer att mailas ut till alla SIK-medlemmar i början av januari månad.
Anmälan görs via mail till sik@skanskaingenjorer.se
eller tel 0709-46 04 04.
_________________________________________________________________________