Program

Den 19 oktober kl 17.00

– Medlemsmöte ang eventuell sammanslagning med
Varvshistoriska föreningen i Malmö.
Kallelse kommer att skickas ut.
Plats: SIKs kansli (ingång där vi tidigare gick in till hörsalen).
Anmälan görs senast den 13:e oktober till
sik@skanskaingenjorer.se
eller
0709-46 04 04.
________________________________________________________________________

19 oktober kl 18.00

– Öresundsförbindelse Malmö-Köpenhamn
Per Wisenborn, Malmö Stads fastighets- och gatukontor informerar
om hur Malmö Stad jobbar på att Öresundsmetron ska bli verklighet.

Plats: Tekniska Museets föreläsningssal, ingång från södra gaveln
(där vi tidigare gick in till hörsalen).

Sedan 2012 har Malmö stad och Köpenhamns kommun tillsammans med
andra aktörer utrett möjligheten för en metro mellan städerna.
Med en restid på 20 minuter mellan städernas centrala delar,
skulle Öresundsmetron avlasta Öresundsbron med persontrafiken och
tillåta att mer gods kan fraktas på bron i framtiden.
Öresundsmetron skulle också kunna bidra till fler gröna resor
över Öresund och till en utvecklad arbetsmarknad.
Tidigare i år beslöt Köpenhamns kommunstyrelse att man samtidigt
som man tittar på utökning av stadens metrolinjer, också
undersöker hur en metro från Malmö skulle kunna kopplas på.

Anmälan görs senast den 12 oktober
till 0709-460404
eller
sik@skanskaingenjorer.se.
_________________________________________________________________________

Den 23 november kl 15.00

– Visning av Wisdome.
Närmare information kommer att sändas ut till alla medlemmar.